moczykij
STRONA GŁÓWNA
ZARZĄD
FORUM DYSKUSYJNE
GALERIA ZDJĘĆ
GALERIA OKAZÓW
GRAND PRIX
KALENDARZ IMPREZ
LINKI
OPŁATY
POZNAJ RYBY
REKORDY KOŁA
SPONSORZY
SPRAWOZDANIA
SZKÓŁKA WĘDKARSKA
ZRÓB TO SAM
Syrenka - herb Ustki

Zawody, ogłoszenia - kliknij i sprawdź


Sprzedaż znaczków na rok 2020
w sklepie wędkarskim "Troć" - Ustka ul. Marynarki Polskiej 85 tel. 606 798 723
(na tyłach stacji paliwowej "Orlen").

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2020 ROK KWOTA
1 składka członkowska - normalna 100,-
2 składka członkowska ulgowa 50%:
 - młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat
 - odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW
 - mężczyźni od 65 roku życia (warunek-staż powyżej 10 lat)
 - kobiety od 60 roku życia (warunek-staż powyżej 10 lat)
50,-
3 składka członkowska ulgowa 75 %:
 - członkowie uczestnicy do lat 16
 - członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
5 legitymacja członkowska 5,-


Składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne)
CZŁONKOWIE PZW KWOTA
1 składka na wody nizinne - podstawowa 185,-
2  - ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami
50,-
3  - ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24
95,-
4  - ulgowa - młodzież szkolna do lat 19 - szkoł dziennych
30,-
5  - członek uczestnik do lat 16 - szkól dziennych
15,-
6   - 1 - dzień członek PZW
30,-
7   - 3 - dni członek PZW
50,-
8   - 7- dni członek PZW
75,-
9   - 14 - dni członek PZW
100,-
10   - 1 jezioro - roczna członek PZW wyłącznie z brzegu
96,-


Opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne) / zawiera VAT w wysokości 23% /
NIEZRZESZENI w PZW i cudzoziemcy KWOTA
12   - 1- dzień
45,-
13   - 3 - dni
85,-
14   - 7 - dni
125,-
15   - 14 - dni
150,-
16 - roczna 415,-


Składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie)
CZŁONKOWIE PZW KWOTA
17 podstawowa 220,-
18  - ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami
60,-
19  - ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24
115,-
20  - członek uczestnik
42,-
21  - 1 - dzień - członek PZW
35,-
22   - 3 - dni - członek PZW
85,-
23   - 7 - dni - członek PZW
105,-
24  - górska ulgowa dla strzżników SSR (minimum 20 akcji)
40,-
25  - składka uzupełniająca do składki niepełnej
35,-


Opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) / zawiera VAT w wysokości 23% /
NIEZRZESZENI w PZW i cudzoziemcy KWOTA
26 roczna 550,-
27  - 1 - dzień
55,-
28  - 3 - dni
115,-
29  - 7 - dni
170,-


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ
1  - Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
2  - Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3  - Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4  - Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5  - Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6  - Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.


UWAGA!
Składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych
W składkach okręgowych zawarto wydzielony Fundusz Ochrony Wód (FOW) w wysokości 5 zł.

Polski Związek Wędkarski - Ustka