moczykij
STRONA GŁÓWNA
ZARZĄD
FORUM DYSKUSYJNE
GALERIA ZDJĘĆ
GALERIA OKAZÓW
GRAND PRIX
KALENDARZ IMPREZ
LINKI
OPŁATY
POZNAJ RYBY
REKORDY KOŁA
SPONSORZY
SPRAWOZDANIA
SZKÓŁKA WĘDKARSKA
ZRÓB TO SAM
Syrenka - herb Ustki

Zawody, ogłoszenia - kliknij i sprawdź


Sprzedaż znaczków na rok 2018
w sklepie wędkarskim "Troć" - Ustka ul. Marynarki Polskiej 85 tel. 606 798 723
(na tyłach stacji paliwowej "Orlen").

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2018 ROK KWOTA
1 składka członkowska - normalna 86,-
2 składka członkowska ulgowa 50%:
 - młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat
 - odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW
 - mężczyźni od 65 roku życia (min. 10 lat stażu)
 - kobiety od 60 roku życia (min. 10 lat stażu)
43,-
3 składka członkowska ulgowa 75 %:
 - członkowie uczestnicy do lat 16
 - członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
4 wpisowe:
 - członka zwyczajnego PZW
 - członka uczestnika  PZW

25,-
0,-
5 legitymacja członkowska 5,-


Składka na wody nizinne
CZŁONKOWIE PZW KWOTA
1 składka na wody nizinne - normalna 155,-
2  - ulgowa odznaczeni złotą odznaką z wieńcami, osoby które ukończyły 70 rok życia
43,-
3  - ulgowa odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26
80,-
4  - ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety , osoby na zasiłku przedemerytalnym wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety
118,-
5  - członek uczestnik
10,-
6   - 1- dzień członek PZW
15,-
7   - 3- dni członek PZW
25,-
8   - 2- miesięczna (VII-VIII wakacje- młodzież szkolna i studenci dzienni do lat 26)
x,-
9   - 1 jezioro - roczna członek PZW okręgu Słupskiego
65,-
10   - 1 jezioro - roczna członek PZW pozostałe Okręgi poza Strefą 1
85,-
11    - 7 dni członek PZW
30,-
12    - 14 dni członek PZW
40,-


Składka na wody nizinne / zawiera VAT w wysokości 23% /
NIEZRZESZENI w PZW i cudzoziemcy KWOTA
13   - 1- dniowa
25,-
14   - 3- dni
50,-
15    - 7 dni
62,-
16    - 14 dni
86,-
17 - roczna 369,-


Składka na wody krainy pstrąga i lipienia "górskie"
CZŁONKOWIE PZW KWOTA
18 normalna 180,-
19  - ulgowa odznaczeni złotą odznaką z wieńcami, osoby które ukończyły 70 rok życia
49,-
20  - ulgowa odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 26
93,-
21  - ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety , osoby na zasiłku przedemerytalnym wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety
136,-
22  - członek uczestnik
37,-
23   - 1- dzień członek PZW
30,-
24   - 3- dni członek PZW
75,-
25   - 7- dni członek PZW
90,-
26   - 2- miesięczna (VII-VIII wakacje- młodzież szkolna i studenci dzienni do lat 26)
x,-
27  - górska ulgowa 90% (SSR- minimum 20 akcji)
25,-
28  - składka uzupełniająca do wód górskich normalna
25,-
29  - składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 4
18,-
30  - składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 3
13,-
31  - składka uzupełniająca do wód górskich - ulgowa poz. 2
6,-
32  - składka uzupełniająca do wód górskich członek uczestnik
x,-
33  - 1 dzień - niezrzeszeni
50,-


Składka na wody krainy pstrąga i lipienia "górskie" / zawiera VAT w wysokości 23% /
NIEZRZESZENI w PZW i cudzoziemcy KWOTA
34 roczna 492,-
35  - 1 dzień
50,-
36  - 3 dni
100,-
37  - 7 dni
150,-


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ
1  - Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
2  - Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3  - Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4  - Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5  - Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6  - Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.


UWAGA!
Składka na wody górskie uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych
W składkach okręgowych zawarto wydzielony Fundusz Ochrony Wód (FOW) w wysokości 5 zł.

Polski Związek Wędkarski - Ustka